لیست محصولات این تولید کننده شیرین نوین

گروه صنعتی شیرین نوین در سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در صنایع غذایی در زمینه تولید کیک ، بیسکوئیت وشکلات آغاز نمود.

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.