کنسرو نخود سبز دلوسه

9,000 تومان

ترکیبات : نخود سبز ، نمک تصفیه شده خوراکی ، آب آشامیدنی

تولیدکننده

محصولات مشابه