زیکا قرمز

4,000 تومان

قطران : 10 میلی گرم

نیکوتین : 0،8 میلی گرم

دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است.

تولیدکننده

محصولات مشابه