بهمن لایت (آبی)

5,500 تومان

قطران : 8 میلی گرم

نیکوتین : 0،7 میلی گرم

دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است.

تولیدکننده

محصولات مشابه