ونستون قرمز

15,000 تومان

قطران : 12 میلی گرم

نیکوتین : 0،9 میلی گرم

دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است.

تولیدکننده

محصولات مشابه