موند تاچ آبی

7,000 تومان

قطران : 4 میلی گرم

نیکوتین : 0،4 میلی گرم

دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است.

تولیدکننده

محصولات مشابه