کنت پاور 8

13,000 تومان

14,000 تومان

قطران : 8 میلی گرم

نیکوتین : 0،7 میلی گرم

دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است.

تولیدکننده

محصولات مشابه