کمل آبی

11,000 تومان

قطران : 6 میلی گرم

نیکوتین : 0،5 میلی گرم

دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است.

تولیدکننده

محصولات مشابه