ونستون سوپر اسلیم (آبی)

18,000 تومان

قطران : 7 میلی گرم

نیکوتین : 0،6 میلی گرم

دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی زیان آور است.

تولیدکننده

محصولات مشابه