ران مرغ تازه کشتار روز (یک جفت)

22,000 تومان

یک بسته ران مرغ دو عددی

دارای تاریخ تولید و انقضاء

مبلغ قیمت برای 1 کیلو گرم می باشد و به ازای وزن در فاکتور لحاظ می شود.

تولیدکننده

محصولات مشابه