مرغ تازه کشتار روز 2 کیلویی (نرخ دولتی)

20,400 تومان

دارای تاریخ تولید و انقضاء

مبلغ قیمت برای 1 کیلو گرم می باشد.

تولیدکننده

محصولات مشابه